Trofeemetsästys Afrikassa

Jatkuva villieläinten väärinkäyttö on maailmanperinnön asia. Trofeemetsästyksessä ja siihen liittyvässä liiketoiminnassa ei ole kysymys eläinten kestävästä käytöstä, vaan niiden jatkuvasta väärinkäytöstä.

Tavallisimmat trofeemetsästyksen puolesta puhuvat perustelevat asiaansa seuraavasti:

  • Vankeudessa kasvatetut leijonat auttavat pelastamaan villejä leijonia (luonnonsuojelullinen väite),
  • Trofeemetsästys tuo tuloja paikallisille yhteisöille (taloudellinen väite),
  • Trofeemetsästys on kestävää ja kontrolloitua hyödyntämistä, joka vähentää villieläinten salametsästystä (luonnonsuojelullinen ja taloudellinen väite),
  • Trofeemetsästys on laillista toimintaa, joka tapahtuu yksityisomistuksissa olevilla mailla (toiminnan laillisuuteen vetoava väite).

Näistä ei kuitenkaan mikään kestä tarkempaa tarkastelua, eivätkä myöskään huomioi toiminnan epäeettisyyttä.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Etelä-Afrikan kasvatustiloilla olisi alkanut villieläinten kesyttämisprosessi. Metsästysteollisuus on myös kannustanut ja lisännyt luonnonvaraisten eläinten tuontia Etelä-Afrikkaan jalostustarkoituksiin muualta Afrikasta. Eläimiä varastetaan tai siirretään Etelä-Afrikkaan epäilyttävissä olosuhteissa täydentämään paikallisia geenipooleja.

Biologisen monimuotoisuuden suojelu perustuu:

  1. Luonnon ekosysteemien monimuotoisuuden kunnioittamiseen
  2. Ekosysteemissä tavattavien eri lajien (biodiversiteetti) kunnioittamiseen
  3. Lajien geneettisen monimuotoisuuden kunnioittamiseen.

Trofeemetsästys eikä siihen vahvasti nivoutuva muu liiketoiminta kunnioita suojeluasiantuntijoiden mukaan mitään näistä. Asiaan on ottanut hiljattain kantaa muun muassa African Lion Working Group.

Koska trofeemetsästys ja siihen liittyvä muu liiketoiminta on globaali ilmiö, eri tahot ympäri maailmaa ovat alkaneet toimia asian hyväksi. Paikallisesti asiaa ei voida ratkaista, sillä valtaosa metsästäjistä, vapaaehtoistyöntekijöistä ja turisteista tulee Etelä-Afrikkaan ulkomailta.

Asian parissa jo 25 vuotta työskennellyt etelä-afrikkalainen luontotoimittaja, -valokuvaaja ja -opas Ian Michler on seurannut villieläinten metsästystä ja toimintaa 15:ssä eri Afrikan maassa. Vuonna 2015 trofeemetsästystä ja siihen liittyvää liiketoimintaa käsittelevän dokumenttielokuvan Blood Lions ensiesitys oli Etelä-Afrikan Durbanissa. Ian Michler on elokuvan päähenkilö. Sen jälkeen elokuva on kiertänyt ympäri maailmaa, samoin kuin Michler puhumassa maansa vaietusta salaisuudesta. Viimeaikaiset tapahtumat, kuten Cecil-leijonan ampumisesta noussut kohu ovat edistäneet tietoisuutta trofeemetsästykseen liittyvistä ongelmista

Blood Lions -elokuvan näytös Euroopan parlamentissa 17.11.2015. Kuva: Sami Säynevirta

Blood Lions -elokuvan näytös Euroopan parlamentissa 17.11.2015. Kuva: Sami Säynevirta

Toiminta Suomessa

 

Trofeeton EU-ryhmä on perustettu Animalian, Suomen Luonto-liiton, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton (SEY) ja Turun Eläinsuojeluyhdistyksen (TESY) yhteistyönä syksyllä 2014. Ryhmän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta trofeemetsästyksestä ja sen ongelmista. Lopullisena tavoitteena on trofeiden tuontikielto Suomeen ja koko EU:n alueelle.

Trofeeton EU-ryhmä on järjestänyt vuonna 2015 kaksi Blood Lions -elokuvanäytöstä yhteistyössä elokuvafestivaali Lens Politican kanssa Helsingissä ja Turussa. Lisäksi ryhmä järjestää yleisötilaisuuksia, ottaa kantaa asiaan mediassa ja keskustelee päättäjien, kansalaisjärjestöjen, matkanjärjestäjien ja metsästysseurojen kanssa kansallisella ja EU-tasolla. Maaliskuussa 2016 elokuva näytetään myös Suomen kansanedustajille eduskunnassa.

Toiminta muualla

 

Monissa Euroopan maissa on käynnissä keskustelu trofeemetsästyksen ongelmista ja siitä, mitä niille voi Euroopasta käsin tehdä. Trofeeton EU- ryhmän lisäksi Euroopassa toimii useita kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka puhuvat trofeiden tuontikiellon puolesta. Näitä ovat muun muassa Eurogroup for Animals , Born Free Foundation ja Swiss Animal Protection SAP, jotka ovat myös Trofeeton EU –työryhmän yhteistyökumppaneita.

Kuva: Sami Säynevirta

Eri järjestöjen kokous Eurogroup for Animals järjestön tiloissa Brysselissä. Kokouksessa mukana myös Ian Michler (kuvassa oikealla) ja Trofeeton EU -työryhmän puheenjohtaja Birgitta Wahlberg (kuvassa keskellä). Kuva: Sami Säynevirta

Ranska kielsi leijonatrofeiden tuonnin maahan vuonna 2015 ja keskustelee kiristyksistä muiden trofeiden tuonnin suhteen. Iso-Britannia on sanonut kieltävänsä trofeiden tuonnin maahansa vuonna 2017, ellei metsästysliiketoiminta siistiydy.

Australia kielsi trofeiden tuonnin maahansa ensimmäisenä valtiona maailmassa.

Eniten metsästystrofeita tuodaan Euroopassa Espanjaan, Saksaan ja Ranskaan.