Diskussionstillfälle i EU-parlamentet 24.2.2016


22.2.2016

Troféfritt EU -gruppens viceordförande Heini Kaasalainen deltog i ett diskussionstillfälle angående begränsning av troféjakt.

Diskussionstillfället ordnades av MEP Neena Gill i samarbete med Born Free Foundation. Mötets avsikt var att förbereda det kommande CITES-mötet som hålls under hösten i Sydafrika. Europeiska kommissionen kommer också att delta i CITES-mötet.

Det centrala diskussionsämnet var Europas roll i troféjakten och med den sammanbunden verksamhet. Europa är ett mål- och transitområde för import och export av troféer och andra produkter av vilda djur. Enligt Born Free Foundation importerades under åren 2005-2014 till EU-området ca. 114 000 troféer av vilka de vanligaste var elefant-, noshörning-, leopard- och lejontroféer. EU försöker hitta en global lösning. Diskussionerna fortsätter.

Efter diskussionstillfället den 26.2 offentliggjorde Europeiska kommissionen en handlingsplan för att bromsa den internationella handeln med vilda djur. Mer om ämnet går att läsa här.

 

Bild: Heini Kaasalainen

Diskussionstillfälle i EU-parlamentet i februari 2016. Bild: Heini Kaasalainen