Viktiga frågor att ställa inför resa

Vänligen ställ följande frågor innan du reser på safari eller som frivilligarbetare till Afrika (gäller alla platser oberoende av vilket namn som används. T.ex. ”wildlife farm”, ”game park”, ”sanctuary”, ”national park”) :

  1. Tillåter ni människokontakt meddjuren?
  2. Uppföder ni djur?
  3. Idkar ni handel med djur?

Om företagaren svarar “Ja” på någon av dessa frågor kan det hända att de idkar affärsverksamhet som sammanbinds med förädling av vilda djur, djurturism, troféjakt och  benhandel eller t.o.m. i illegal jakt.

Kolla även “The Good, Bad and Ugly Lists” -förteckningen på Facebook innan du bokar, men notera att nyinformation om ställena framtas hela tiden och att listorna nödvändigtvis inteär uppdaterade.

Läs också den övriga informationen på Troféfritt EU -hemsidorna så att du får en helhetsbild av hur olika aktiviteter sammanbinds med troféjakten och hur du kan skilja mellan de grymmaaffärsverksamheterna som sammanbinds med den och seriös naturskydd.