Troféjakt i Afrika

Konstant missbruk av vilda djur är en sak för världsarvet. Gällande troféjakt och affärsverksamheten förankrad med den har ingenting med hållbar användning av djur att göra utan är ett konstant missbruk av dem.

De vanligaste argumenten för troféjakt är följande:

  • lejon uppfödda I fångenskap hjälper till att rädda vilda lejon (naturskyddspåstående)
  • troféjakten inbringar inkomster för det lokala samhället (ekonomiskt påstående)
  • troféjakten är ett hållbart och kontrollerat nyttjande (naturskydds och ekonomiskt påstående)
  • troféjakten är en laglig verksamhet som sker på privatägda marker (juridiskt påstående)

Inget av påståendena är hållbara vid en närmare granskning och beaktar inte heller den etiska dimensionen av verksamheten.

Det är ingen tvekan om att det redan har börjat en tämjningsprocess av vilda djur i Sydafrika. Jaktindustrin har uppmuntrat till och ökat importen av vilda djur för uppfödning till Sydafrika. Djur stjäls eller flyttas till Sydafrika och säljs från landet under tvivelaktiga förhållanden för att komplettera lokala genpoler.

Skyddandet av biodiversiteten grundar sig på:

  1. Att man respekterar mångfalden i naturens ekosystem
  2. Man respekterar de olika arterna (biodiversitet) som påträffas i ekosystemet
  3. Att man respekterar arternas genetiska mångfald.

Troféjakten och med den sammanbundna övriga affärsverksamheten repekterar inget av dessa.

Eftersom troféjakten och med den sammanbunda övriga affärsverksamheten är ett globalt fenomen har olika organisationer runt om i världen börjat agera för saken. Lokalt kan man inte lösa problemen eftersom största delen av jägarna och volontärerna är utlänningar.

Den Sydafrikanska naturjournalisten, -fotografen och -guiden Ian Michler har i 25 år följt med jakten på vilda djur och den övriga verksamheten i 15 olika länder i Afrika. År 2015 hade dokumentären Blood Lions premiär. Ian Michler är en av filmens huvudpersoner. Han har rest runt om i världen för att berätta om sitt lands nedtystade hemlighet. Den senaste tidens händelser, såsom upprördheten över skjutningen av Cecil-lejonet, har främjat medvetenheten om problemen kring troféjakten.

Blood Lions -filmens förevisning i Europaparlamentet den 17.11.2015. Bild: Sami Säynevirta

Blood Lions -filmens förevisning i Europaparlamentet den 17.11.2015. Bild: Sami Säynevirta