Petting-resor

Vilda djur föds upp och avlas på vilddjursgårdarna för troféjaktens behov. Petting-resorna betyder att man idkar affärsverksamhet med djurungarna  – och de unga individerna. Då lejonungarna tas bort från sina mödrar strax efter födseln får honorna snabbare ny löptid. Tilläggsinkomster får man genom volontärprogram och olika petting-resor där man får sköta om moderlösa lejonungar.

Onaturlig kontakt för ett vilt djur. Bild: Ian Michler

Onaturlig kontakt för ett vilt djur. Bild: Ian Michler

Walking with lions

Petting-resor säljs förutom till intresserade volontärarbetare också till familjer som sk. uppfostrande utflykter vid sidan om det övriga semesterprogrammet. Under tiden som föräldrarna jagar kan barnen sköta om och kela med vilddjursungarna och promenera med dem.

För djuren är detta givetvis stressande och onaturligt. Då ungarna vuxit och blivit otrevligt bitande och rivande unglejon används de till Walk with Lions -safarin. De unga lejonen har med hjälp av promenadstaven skolats till att promenera efter turisterna som sedan ges möjlighet att fotografera sig mitt bland de fria lejonen. När lejonen växer och börjar utgöra fara för människor flyttas de eller säljs till jaktgodsen.

Walk with Lions. Bild: Ian Michler

Lejonpromenad. Bild: Ian Michler

Volontärprogram –affärsverksamhet med godtrogna människor

På vilddjursgårdarna blir det allt populärare, speciellt bland unga vuxna, med volontärprogram i olika projekt. Av alla volontärer är 95 % utlänningar. För turisterna berättas det ofta att gården deltar i ett naturskyddsprogram och att ungarna kommer att släppas tillbaka ut i naturen. De tror sig göra en laglig insats för att bevara lejonen i Sydafrika fastän djuren på dessa uppfödningsfarmer i verkligheten inte har något som helst skyddsvärde.

Det är vanligt att djuren har fötts i fångenskap och av artbeskyddande skäl är det uteslutet att genetiskt manipulerade djur och djur som varit i kontakt med människor skulle kunna släppas ut i naturen. Gårdar och sk. sanctuarydjurhem, som på riktigt deltar i naturskydd tillåter man inte att människor och djur är i kontakt, man föder inte heller upp djur eller säljer dem vidare.

Det finns några grundregler man bör veta då man väljer volontärmål med djur.

Först av allt, om man måste betala mer än de egna levnadskostnaderna är det inte frågan om volontärarbete.

För det andra, om man i arbetet är i kontakt med djuren och arbetet sker i deras utrymmen är det inte frågan om ett skyddshem för djur (sanctuary) och det deltar inte i ett skyddsprogram.

Ingen privat lejonfarm i Sydafrika deltar för tillfället i något verkligt lejonskyddsprogram.

Till sist är det bra att komma ihåg att djur som är uppvuxna i fångenskap inte kan släppas ut på vilda naturområden eftersom dessa djur är präglade till människan och genetiskt förorenade.

Blivande troféer. Bild: Ian Michler

Onaturligt många lejonungar. Ungarna har tagits av honorna och hålls tillsammans för (jakt)turismen. Bild: Ian Michler