Trofé-jaktens många ansikten

Troféjakt betyder bland annat att man föder upp, avlar och håller lejon, antiloper och andra vilda djur i fångenskap för jaktturismens behov. Det är frågan om en grym affärsverksamhet. Jaktturisterna får mot betalning köpa ett djur, skjuta det och få en del av djuret som jaktminne – trofé. Med en jakttrofé menas vanligen djurets huvud, skinn eller horn.

Djurens huvud är de vanligaste samlingsobjekten inom trofé-jakten. Foto: Ian Michler

Djurens huvud är de vanligaste samlingsobjekten. Foto: Ian Michler

Jaktaffärsverksamheten i Sydafrika är inte ett lokalt problem. Av jägarna är 99 % utlänningar, mest västerlänningar. År 2012 besökte ca 9000 jägare Sydafrika och jaktaffärsverksamheten inbringade 126 miljoner US-dollar till Sydafrika.

Till verksamheten sammanbinds också starkt avel och auktion av vilda djur, benhandel och sk. skötselresor (petting trips).

Framförallt i Sydafrika har troféjakten blivit vanligare efter apatheidtiden. Att föda upp vilda djur för att skjutas är inte förbjudet i Sydafrikas lagstiftning. Man kallar denna form av jakt för canned hunting, captive hunting eller hunting of captive bred animals. Bytesdjuren hålls på inhägnade områden och i burar, mänskorna matar dem och reglerar deras fortplantning.Tilläggsinkomster får man genom deras avkommor.  Så kallade skötselresot (petting trips) säljs främst till västerländska unga som är intresserade av volontärarbete eller till hela familjer som besök på vilddjursfarmer i samband med andra semesteraktiviteter. Verksamheten marknadsförs vanligtvis med både natur- och djurskyddsargument.

Lejonhane Bild: Ian Michler

En lejonhane i fångenskap. Bild: Ian Michler