Aktuellt

Diskussionstillfälle i EU-parlamentet 24.2.2016

22.2.2016 Troféfritt EU -gruppens viceordförande Heini Kaasalainen deltog i ett diskussionstillfälle angående begränsning av troféjakt. Diskussionstillfället ordnades av MEP Neena Gill i samarbete med Born Free Foundation. Mötets avsikt var att förbereda det kommande CITES-mötet som hålls under hösten i Sydafrika. Europeiska kommissionen kommer också att delta i CITES-mötet. Det centrala diskussionsämnet var Europas roll […]