Kysymyksiä esitettäväksi ennen matkaa

Esitä seuraavat kysymykset ennen vierailua taivapaaehtoistyötä eläintilalla Afrikassa (koskee kaikkia tiloja jakansallispuistoja riippumatta siitä, mitä nimeä he käyttävät. Esim. “wildlife farm”, “game park”, “sanctuary”, “national park”)

  1. Sallitteko, että ihminen koskettaa eläimiä?
  2. Kasvatatteko eläimiä?
  3. Myyttekö eläimiä?

Jos yrittäjä vastaa yhteenkään kysymykseen “kyllä”, tilan toiminta voi liittyä villieläinten kasvattamiseen, eläinturismiin, trofeemetsästykseen ja luukauppaan tai jopa salametsästykseen.

Katso myös “The Good, Bad and Ugly Lists” Facebookissa, mutta huomioi että uutta tietoa tilojen toiminnasta saadaan koko aika ja listat eivät välttämättä ole ajan tasalla.

Lue myös kotisivuillamme olevaa tietoa, jotta saat kokonaiskuvan siitä, miten eri toiminnat liittyvät trofeemetsästykseen ja siitä, miten erotat julman liiketoiminnan todellisesta luonnonsuojelusta.